Obraćanje hodočasnicima u ime branitelja Doma i Naroda na Jazovkci 22. lipnja 2021. g.
Proglas sa Spomen pohoda na Jazovku 2021.
PRIJENOS UŽIVO: Spomen pohod na Jazovku 22. lipnja 2021.