Pouzdanici Zdruga na djelu za Dom

18th May 2023 Vijesti

Poštovani pouzdanici, časni ljudi i prijatelji!

HOZ – Hrvatski obredni zdrug – JAZOVKA zakonito je upisana ne dobitna / neprofitna pravna osoba.

Izrazite su zadaće Zdruga:

– njegovati spomen o žrtvama strahotne žumberačke jame Jazovke, toga središnjega
domovinskoga znamena mnoštvenih stratišta i grobišta diljem Domovine i Tuđine
– dokazno razvijati spoznaje o zločinstvima pri Jazovki i svim Jazovkama u 2. svjetskome ratu i
poraću, te o istinitoj povijesti tzv. antifašističkog ustanka od 22. lipnja 1941.

Stoga Zdrug:
– priprema i predvodi središnje hodočasne spomen-pohode na Jazovku svakoga 22. lipnja
– istražuje povijesnu istinu o žrtvama, prenosi spoznaje mlađim naraštajima i zastupa pravo
mučenika na častan spomen
– promiče istinu o žrtvama svih Jazovka pa sukladno s odlukama/rezolucijama Vijeća Europe te
s izjavom/deklaracijom Hrvatskoga (državnoga) sabora poziva vlasti RH na istražno-sudbene
postupke o četničko-partizanskim i jugo-komunističkim zločinstvima
– potiče i podupire svoje pouzdanike i ustrojbena krila, kao i srodne udruge.

Provedbu navedenih zadaća, nažalost, posljednjih godina uzastopce sputavaju sve manje darovnice /
donacije za podmirenje tekućih i djelatnih izdataka Zdruga, a prihodi od članarine su neznatni. Vlada
RH, to jest Ministarstvo hrvatskih branitelja posve je ukinulo sredstva uzdržavanja našemu Zdrugu, a
Grad Zagreb – jadno i zlohotno – već dvije godine udara svojom svjetonazorskom / ideološkom
batinom i ne doznačuje nam ni jednu kunu ili euro. Očito, politički su moćnici naumili uskratom svake
novčane potpore spriječiti djelatnost Hrvatskog obrednoga zdruga HOZ JAZOVKA.

HOZ JAZOVKA, naravno, ne pristaje na trule nagodbe s moćnicima, na rečeno ili prešutno uvjetovan
odustanak od istine i pravde, od istine o žrtvama i o 22. lipnju 1941.

Stoga pozivamo Vas, pouzdanike Zdruga i sve časne ljude na djelu za Dom, svojim prilogom oduprite
daljnju provedbu zadaća Zdruga, kako bismo zajedno s Vama i dalje uspješno branili pravo na istinu
i častan spomen mučenika Jazovke i svih Jazovka, svih znanih i neznanih stratišta i mnoštvenih
grobišta branitelja Doma i Naroda.

Darovateljima unaprijed hvala, a Zdrug će im uzvratiti primjerenom zahvalnicom zajedno sa sv.
slikom ili prigodnim medaljonom.

U privitku je doznačnica / uputnica s podatcima o bankovnome računu zdruga HOZ JAZOVKA.

U ime Zdruga
NDZD – Na djelu za Dom!
Žarko Jerković, rizničar